top of page

Een effectieve combinatie van software en diensten

Doctar speelt in op een groeiende behoefte aan comfort en efficiënt praktijkmanagement bij individuele artsen en groepspraktijken. In tegenstelling tot de huidige tijdrovende werkwijze hoeft u met Doctar enkel een elektronisch getuigschrift aan te maken.

Van dan af werkt Doctar voor u voor derdebetalenden.

Via een combinatie van software en diensten herleidt u uw verdere administratie tot een minimum, terwijl u op elk moment een helder overzicht behoudt over uw prestaties, ingediende en ontvangen bedragen.

1_edited.png
Gebruiksvriendelijke software

De software laat u toe op een snelle en eenvoudige manier via uw pc en/of tablet elektronisch een getuigschrift aan te maken en te valideren. U selecteert de patiënt, uw praktijk staat reeds ingevuld, u klikt de datum van de prestatie aan, selecteert 1 of meerdere nomenclatuurnummers en duidt aan of u het remgeld al dan niet ontving. Wanneer u op "Verstrekking opslaan" klikt, is uw elektronisch getuigschrift klaar.

Werkt u reeds met een tarificatiemodule? Dan kan dit het startpunt zijn voor de facturatie.

GEBRUIKSVRIENDELIJKE SOFTWARE

Wat u vandaag vaak in uw vrije tijd doet of aan een secretaresse uitbesteedt, doet Doctar nu voor u:

  • Periodieke verwerking van uw elektronische getuigschriften

  • Controle op fouten

  • Verzamelstaten opmaken

  • Doorsturen naar de V.I.'s

KWALITEITSCONTROLE EN AFHANDELING

Kwaliteitscontrole

Doctar zorgt voor de uitbetaling van uw prestatiegelden. Binnen de 6 weken na opstart van uw tarificatie stort Doctar de door de verzekeringsinstellingen uitbetaalde bedragen op uw rekening (min uw afhoudingspercentage zie: prijszetting).

STIPTE UITBETALING

Stipte uibetaling
Overzicht

Via een handig overzichtsscherm volgt u uw financiële bewegingen m.b.t. de derdebetalersregeling op de voet:

  • Uw ingegeven prestaties

  • Ingediende en ontvangen bedragen

  • Gedocumenteerde verwerpingen en openstaande facturen op praktijkniveau of per individuele verstrekker

OVERZICHT DANKZIJ ONLINE DASHBOARD

Doctar levert u de fiscale fiches aan op basis van de verkregen inkomsten.

FISCALE FICHES

Fiches
bottom of page