top of page

U concentreert zich op

waar u goed in bent: arts zijn

Terwijl de overheid de toegankelijkheid van de gezondheidszorg met de derdebetalersregeling waarborgt, brengt het voor u extra administratie met zich mee. Met Doctar vereenvoudigt u uw administratie terwijl u op elk moment een helder overzicht over alle betalingen en verwerpingen op individueel of praktijkniveau behoudt. Zo helpen we u om maximaal van de derdebetalersregeling gebruik te maken (en met minder cash over straat te lopen) terwijl we de nadelen voor u wegwerken. Doctar is geaccrediteerd voor derdebetalenden.

Gedaan met het verzamelen van getuigschriften, berekeningen, opmaken van verzamelstaten, opvolgen van verwerpingen en betalingen via het derdebetalersysteem.

MINDER

ADMINISTRATIE

Vandaag rekent u soms geen of een lager honorarium aan dan het honorarium dat bij een prestatie hoort. Met Doctar vraagt u probleemloos het correcte honorarium, zonder extra uitgaven voor de patiënt of extra administratie.

MINDER VERLOREN INKOMSTEN

Minder problemen met uitbetalingen (verwerpingen) door automatische kwaliteitscontroles van uw getuigschriften voor deze naar de ziekenfondsen vertrekken.

MINDER

VERWERPINGEN

Volg online elke beweging m.b.t. ingevoerde prestaties, facturen en betalingen via derdebetaler in uw praktijk (individueel en/of op praktijkniveau).

OP ELK MOMENT EEN STAND VAN ZAKEN

Doctar betaalt de door u ingediende prestaties in het kader van de derdebetalersregeling uiterlijk binnen de 6 weken na de tarificatiecyclus uit.

STIPTERE

UITBETALING

U ontvangt via Doctar een correct fiscaal overzicht van de via derdebetaler geïnde inkomsten.

CORRECTE FISCALE ADMINISTRATIE

bottom of page