top of page

Doctar houdt een beperkt percentage af op het moment dat we de door de verzekeringsinstellingen betaalde bedragen aan u doorstorten. De percentages zijn inclusief BTW. 

Type

Na uw proefperiode

Solopraktijk

Duopraktijk

Groepspraktijk

2,95%

2,85%

2,80%

U betaalt voor het gebruik van Doctar in functie van uw inkomsten via de derdebetalersregeling. We houden uw afhoudingspercentage slechts in op het moment dat Doctar de door de verzekeringsinstellingen betaalde bedragen aan u doorstort (max. 6 weken na start tarificatiecyclus).

BETAAL WANNEER WIJ U BETALEN

Doctar werkt een oplossing uit op maat voor uw praktijk of organisatie.

Contacteer ons.

SPECIALE TARIEVEN MEER DAN 10 GEBRUIKERS

bottom of page